ONS NATUURGEBIED

ONZE TOEWIJDING: teruggeven aan de Natuur

ONZE TOEWIJDING: teruggeven aan de Natuur

ONZE TOEWIJDING:

teruggeven aan de Natuur

In het hart van Sur Pierreux Fontenalle ligt onze toewijding aan het teruggeven aan de natuur. Dit natuurgebied, gevormd uit een harmonieuze samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties, is een levend bewijs van onze inzet voor natuurherstel en biodiversiteit. Ons project vertegenwoordigt een zorgvuldige balans tussen menselijk ingrijpen en het respecteren van natuurlijke processen.

Door gerichte ecologische ingrepen hebben we het landschap getransformeerd en de ecologische waarde ervan verrijkt. De succesvolle integratie van diverse soorten in dit gebied, van waterrijke habitats tot de terugkeer van kenmerkende fauna, illustreert de positieve impact van ons project. Het is een tastbare weerspiegeling van onze visie op een duurzame en wederzijds voordelige relatie met de natuurlijke wereld.

Sur Pierreux Fontenalle is niet alleen een toevluchtsoord voor biodiversiteit, maar ook een getuigenis van onze overtuiging dat mens en natuur in harmonie kunnen samenwerken. Deze plek dient als een inspirerend voorbeeld van hoe zorgvuldig en respectvol ecologisch beheer kan leiden tot een bloeiend en veerkrachtig ecosysteem.

De Geboorte van een Biodivers Paradijs

Ons natuurgebied Sur Pierreux Fontenalle is het resultaat van een ambitieus project, ontstaan uit een vruchtbare samenwerking met Natagora en Natura 2000. Ons doel was om een belangrijke bijdrage te leveren aan natuurherstel en biodiversiteit. In samenspraak met specialisten op het gebied van ecologisch herstel, hebben we een gedetailleerd plan opgesteld om het voormalige landbouwgebied te transformeren in een waardevol natuurgebied.

 

De eerste stap in dit proces was het uitvoeren van de nodige grondwerken in 2017, waarbij we 'natuurlijke' waterplassen creëerden. Deze ingreep was cruciaal om een geschikte habitat te vormen voor diverse watergebonden soorten en om de ecologische waarde van het gebied aanzienlijk te verhogen. Door het herstellen van waterrijke gebieden en het aanleggen van deze plassen, hebben we een basis gelegd voor een rijke en veerkrachtige natuur.

 

De Bever: Landschapsvormer in Actie

Als een van de eerste bewoners van Sur Pierreux Fontenalle hebben de bevers een sleutelrol gespeeld in de vorming van ons natuurgebied. Na onze initiële grondwerken om waterrijke habitats te creëren, hebben deze vlijtige knaagdieren het stokje overgenomen. Hun dammenbouw heeft niet alleen het landschap verder vormgegeven, maar ook bijgedragen aan de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht.

 

De bevers, met hun natuurlijke aanleg voor het creëren van waterrijke gebieden, hebben nieuwe leefomgevingen gevormd die essentieel zijn voor andere soorten. Hun activiteiten benadrukken hoe menselijk ingrijpen en natuurlijke processen elkaar kunnen aanvullen, wat Sur Pierreux Fontenalle tot een uniek ecosysteem maakt.

 

De aanwezigheid van deze pioniers illustreert de heropleving van het gebied en symboliseert onze visie op een harmonieuze samenwerking tussen mens en natuur.

De Boomkikker: een Ecologische Sprong

In Sur Pierreux Fontenalle hebben we, in samenwerking met het Waals Gewest en ondersteund door Europese subsidies, een cruciale stap gezet in de herintroductie van de boomkikker (Hyla arborea) in België. Deze kleine, maar opvallende amfibie, herkenbaar aan zijn grasgroene kleur en zuignapachtige hechtschijven aan de poten, speelt een belangrijke rol in de ecologische balans van ons natuurgebied.

 

Bij de ontwikkeling van Sur Pierreux Fontenalle werd specifiek rekening gehouden met de leefomstandigheden die de boomkikker nodig heeft. In 2022 werd een nieuwe kolonie boomkikkers, afkomstig uit Frankrijk en Polen, uitgezet in het gebied. 

 

Deze kleine amfibieën, met hun onmiskenbare 'krék-krék'-geluiden en fascinerende gedrag, brengen een extra dimensie van leven en kleur in het gebied. Hun terugkeer is een hoopvol teken voor de toekomst van onze inheemse fauna.

 

 

De Waterrietzanger: Symbool van Herstel

Sur Pierreux Fontenalle is een waar paradijs voor vogelliefhebbers geworden, met een indrukwekkende verscheidenheid aan vogelsoorten, waaronder watervogels en talrijke broedvogels. De grote diversiteit aan vogels in dit gebied is een duidelijk teken van het ecologische succes van het project. Echter, de aanwezigheid van de Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola) is voor ons het ultieme bewijs van dit succes.

 

De Waterrietzanger, een soort die bekend staat om zijn specifieke habitatvoorkeuren, heeft in Sur Pierreux Fontenalle een ideale stopplaats gevonden tijdens zijn seizoensgebonden migratie. De komst van deze soort is een duidelijke indicator van de kwaliteit van het herstelde moerasgebied en de diversiteit van het waterrijke habitat. Dit is een opmerkelijke prestatie, gezien de Waterrietzanger bekend staat als een veeleisende en zeldzame soort in onze regio.

 

De groeiende populaties van deze en andere vogelsoorten in Sur Pierreux Fontenalle zijn niet alleen een bron van vreugde en verwondering voor vogelaars, maar ook een belangrijke indicator van de gezondheid van het ecosysteem.